Art meets science: Joris Laarman Lab in het Groninger Museum

Uit onderzoek in 1990 door het Getty Museum bleek dat de gemiddelde museumbezoeker nieuwsgierig is en graag wil leren. Echter besteedt elke persoon hoogstwaarschijnlijk niet meer dan dertig seconden aan het bekijken van een kunstobject. Alhoewel ik een Mondriaan nog wel kan onderscheiden van een Munch, schat ik mijzelf niet veel hoger in dan deze beschrijving.

Toch heb ik bijna een uur rondgeslenterd door de tentoonstelling van Joris Laarman in het Groninger Museum. Wellicht allereerst doordat ik mij de hele tijd afvroeg met wie ik had te maken: een kunstenaar, een wetenschapper of een uitvinder? Opvallend is bijvoorbeeld een lichtgevende lampenkap die meteen mijn aandacht trok toen ik één van de ruimtes betrad. Na het raadplegen van het verhelderende label blijkt de kap te bestaan uit genetisch gemodificeerde cellen met het lichtgevende gen van een vuurvliegje. In het lab van Laarman wordt overduidelijk geëxperimenteerd met verschillende technieken waarbij de traditionele kunstgrenzen overschreden worden.

Andere objecten zijn het beste te omschrijven als organisch. Voor zijn beroemde ontwerp Bone chair heeft Laarman zich bijvoorbeeld laten inspireren door de bottengroei van het menselijk lichaam. In feite is het object een stoel, gemaakt van het lichte maar sterke aluminium. Op de punten waar de stoel het meest wordt belast zijn de gewelven het dikst.

Joris1
Bron: http://artblart.com/tag/joris-laarman-bone-chair/

Laarman heeft voor zijn ‘meubels’ veel gebruik gemaakt van algoritmes met behulp van computers. In het geval van Bone chair heeft een programma precies berekend hoeveel materiaal er minimaal nodig is om de maximale sterkte te bereiken. Wat ik hiermee wil zeggen is dat ook hier Laarman vraagtekens zet bij de traditionele opvattingen over kunst.  Is het nog wel zijn eigen creatie of is het de computer die hier de enige echte maker is?

Dat ik als de gemiddelde museumbezoeker nieuwsgierig ben geworden, heeft het onderzoek uit 1990 in ieder geval bewezen. De tentoonstelling Joris Laarman Lab maakt duidelijk dat er nog lang geen einde is gekomen aan de verdere mogelijkheden die een combinatie van kunst, wetenschap en techniek biedt.

CaptureBron: https://vimeo.com/147047008

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s